escaperoom


سه‌شنبه 6 آبان 1399
فرار چیست

انواع قفل ها در اتاق فرار

آشنایی با این قفل‌ها باعث می‌شود که شما در زمان بازی خود صرفه‌جویی کنید و وقت کافی برای حل معماهای اتاق فرار را داشته باشید.
چهارشنبه 2 مهر 1399
فرار یا اسکیپ روم چیست

اتاق فرار چیست؟

کشف کنید که چگونه این بازی کار می کند و به تمام سوالات خود پاسخ دهید.
BUY NOW